Runaljod – gap var Ginnunga

« Back to the ‘gap var Ginnunga’ pageHagal

Haglhrið slær,
høgg i aks!
Deyr einn,
spirar einn.

Hagalaz

Hail strikes
the ears of barley.
Death of one,
life of another.

 

Bjarkan

Du som bar meg niu vintre,
svøpet i eit slør
spunni av liv og død.

Ut av moders djupe kjød,
inn i verdas grøne lød.
Døy og bli født på ny.

Berkano

You who bore me winters nine,
swaddled in a veil
spun from life and death.

Out of mother's deep womb,
into the green world.
Die and be reborn.

 

Thurs

Den tridje er deg,
ok tri ek nemnar.

Thurs.

Med den tridje du ris,
ok vegen er nemd.

Thurisaz

The third you are,
and three I call.

Thurs.

By the third you rise,
the path has been spoken.

 

Jara

Soli har venda,
i haustinga ligg håpet.
Solrik sumar
og allgroande åkre.

Til norne tri,
vi ber dei spinna liv
i åker og i eng,
i barm og i bringa.

Er ár og friðar,
når kornet stig or jordi.
Om vordane lokka sin lokkesong.

På tidleg sådd åker
kan ikkje nokon lite.
For mangt veit eg om vålyndt vêr.

Gro gro, lisle spire,
dager gryr og mørket svinner.
Sól har snudd
og hjulet det har venda.

Sola vendar hausten sendar
graset gulnar, blada fell
lyse dagar er på hell.

Til vordar og vettar,
vi takk gjev med vår song
for ár og friðar.

Ár og friðar.

Jera

Not yet available.

 

Laukr

Laukr er vann
tårar frå auge
foss frå fjella
draup frå isen
vågar på vatn.

Bølgjene voggar meg,
djupt eg fell i svevna.

Laguz

Laukr is water
tears from the eye
waterfalls from mountains
drops from the ice
waves on water.

The waves rock me
and deeply, I fall asleep.

 

Kauna

Kauna riv i nattevind
kovnar ei av anden din.
Isen smeltar av ditt ljos
Kauna røyner bleike spor.
Kauna siv i løyndom inn
lysar opp i auge skin.
Elden rensar hugen min
Kaun, logen brenn!

Kenaz

Not yet available.

 

Algir – Stien klarnar

Lat togna tale...
I stilla finn eg
vegen inn...

...til det som gror
og stiane dekkjer.

Tognas tunge
synar gamle stiar,
til den som søkjer
Algirs velde.

Vinden fer
fram, fram.
Kviskrar i trea.
Riv i meg.

Eg stig opp frå meg sjøl.
Stien klarnar,
togna talar.

Eg kallar deg
til gamle tråkk.
I kveld vil eg lytte...

...til det som gror
og stiane dekkjer.

Ravn flyg i himmelhjul,
i skogen gjestar gammel tul.


Algir – Tognatale

Ravnen flyg i himmelhjul,
i skogen gjestar gamal tul.

Algir.

Stien klarnar,
togna talar.

Algir.

Algiz

Not yet available.

 

Dagr

Eg helsar sola!
Stig opp frå myrkre,
stig opp i Dag.

Or gap Ginnunga
Yggdrasil Ask.
I ditt ljos skal spira vekse.
I ditt myrkre skal spira døy.

Dagaz

I hail the sun!
Rise up from the dark,
rise up in Dag.

Out of Ginnungagap
Ash Yggdrasil.
In your light the seed shall grow.
In your darkness the seed shall die.

 


« Back to the ‘gap var Ginnunga’ page